Kalastajan Savukoski

Historiallinen paluu alkuperäiseen

Ikimuistoiset lohisaaliit ja kuningaslohet ovat viimeiset kuusi vuosikymmentä eläneet ainoastaan Savukosken tarinaperinteessä. Nyt nämä tarinat saavat  jatkoa, kun lohi suorittaa historiallisen paluun sen luontaisille kutualuille.

Perämeren lohen vaellus Ylä-Kemijoen kutualueille päättyi vuonna 1948 Isohaaran voimalaitoksen rakentamiseen. Teollistuva Suomi tarvitsi sähköä ja niin jokivarren elämä koki suuren muutoksen. Joen patoaminen ja säännöstely johtivat vähitellen vaelluskalakannan katoamiseen myös latvavesiltä. Tilannetta on pyritty korjaamaan velvoiteistutuksilla, joilla ei ole kuitenkaan saavutettu pysyviä tuloksia.

Pitkäjänteistä toimintaa vaelluskalakantojen puolesta

Kalateiden rakentaminen voimalaitosten yhteyteen tulee pitkällä aikavälillä tuomaan valoa vaelluskalan tulevaisuuteen. Edessä on kuitenkin vuosikymmenten mittainen työ ennen kun ensimmäinen koukkuleuka ennättää Kemijoen yläosille saakka. Siksi olemme päättäneet käynnistää Perämeren lohen ylisiirrot ja aloittaa merilohen kotiuttamisen sen historialliseen elinympäristöönsä.

Ylisiirto on toimiva oikotie kotikoskeen

Lohen ylisiirrot ovat maa- ja metsätalousministeriön kansallisen kalastrategian mukaisia. Menetelmästä on hyviä kokemuksia mm. Ounasjoelta vuosilta 2010-11. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää yläpuolisiin vesistöihin pysyvä ja lisääntymiskykyinen lohikanta.

Käytännössä ylisiirto merkitsee jokisuulta pyydystettyjen, tarkastettujen ja merkittyjen lohien siirtämistä autokyydillä voimalaitosten ohi suorinta tietä kohdealueen koskiin. Kuljetus on nopea ja nämä keskimäärin kahdeksan kiloa painavat valikoidut yksilöt vapautetaan koskeen hyvävoimaisina.

Tutkimustieto antaa kestävän perustan kehittämiselle

Tieteellisin menetelmin suoritettu ja analysoitu kenttätutkimus on tämän hankkeen ydintä. Vesistötutkimukset, koekalastukset ja eläinlääkärin suorittamat tarkastukset varmistavat kohdealueen kalaterveyden säilymisen ja siirrettävien yksilöiden hyvinvoinnin koko prosessin ajan. Kalojen merkintä kalamerkeillä ja osin myös radiolähettimillä tuottaa pitkän aikavälin seurantatietoa, jota hyödynnetään tulevissa ylisiirroissa ja kalavesien hoidossa.

Hankkeella on laaja tuki ja suuri joukko hyötyjiä

Savukosken ja sen lähialueiden yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat lähteneet laajasti mukaan kalastusmatkailuhankkeeseemme. Myös ylisiirroilla on alueen asukkaiden ja kalastusharrastajien laaja tuki. Merilohi elää yhä alueen kalastustarinoissa ja sen paluuta on odotettu pitkään. Sen odotetaan rikastuttavan alueen kalastusmatkailua sekä paikallisten asukkaiden elämää ja toimeentuloa monin tavoin.

Lohikummi ja kimppalohi – näyttäviä ekotekoja molemmat

Lohien ylisiirroista ja kotiuttamisesta vastaa Kalastajan Savukoski ry, jolle Lapin aluehallintovirasto on keväällä 2014 myöntänyt luvan lohien ja taimenten ylisiirtoon Kemijokisuulta Savukosken kunnan alueelle koskikohteisiin Savukoski, Miekkakoski ja Pahtakoski.

Yhdistyksen toiminnan kulmakivi on yritysten ja yksityishenkilöiden osallistuminen toimintaan vaelluskalakantojen puolesta. Sen ylläpitämissä virtuaalikoskissa ui jo yli 200 myytyä taimenta. Kalakummeina on useita kansainvälisesti toimivia yrityksiä sekä myös laaja joukko paikallisia.

Oma kummilohi on komea ja pitkälle kantava ekoteko, josta koko yrityksen henkilöstö voi olla ylpeä. Tervetuloa verkkokauppaamme, jonka valikoimaan on nyt tullut yli sata komeaa merilohta!

Osta Kummilohesi verkkokaupasta »