Kalastajan Savukoski

Muistutus Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukseen

Kalastajan Savukoski ry - 28.09.2016

Maakuntakaava ohjaa kaavoitusta ja sen myötä alueen tulevia toimintoja. Lapin liiton tulisi näin laajassa ja ympäristö- sekä sosiologisia vaikutuksia aiheuttavassa hankkeessa olla ehdottoman puolueeton ja tasapuolinen. Kemihaaran altaan aiheuttamat terveysriskien arvioinnit on unohdettu ilmeisen tarkoituksenhakuisesti kaavaselosteesta ja taustaselvityksistä pois, sillä selvityksen tekijöiden on kyllä täytynyt tuntea raskasmetallien liukenemisprosessit allasrakentamisenyhteydessä.

Lataa tiedosto

Muistutus maakuntakaavaehdotukseen - Kalastajan Savukoski ry (pdf)