Kalastajan Savukoski

Kummikaloja Virtuaalikoskeen / taustaa

Kalastajan Savukoski -hankkeen taustapaperi - 13.05.2014

Taustatietoa Kalastajan Savukoski -hankkeesta ja Virtuaalikoskesta.

Hankkeessa on kaksi toimijaa

 • Kalastajan Savukoski-hanketta hallinnoi Savukosken kunta.
 • Hanke tekee yhteistyötä Kalastajan Savukoski ry:n kanssa, joka perustettiin kehittämään Savukosken alueen kalavesiä ja kalastusmatkailua.
 • Kalastusseura jatkaa toimintaa, kun hanke päättyy joulukuussa 2014. Työ ei siis pääty hankkeen loputtua.
 • Kalastajan Savukoski-hanke rakentaa virtuaalikosken, web-sivuston, kunnostaa kalapaikat ja tiedottaa niistä. Hanke käynnistyi 1.7.203 ja päättyy 31.12.2014.

Yhteistyökumppanit

 • Savukosken ja Martin jakokunnat sekä Yli-Kemin kalastusalue
 • Yrittäjät
 • ELY, Pohjoisimman Lapin Leader

Mikä on virtuaalikoski?

 • Virtuaalikoski rakennetaan animaation ja tietokonegrafiikan avulla.
 • Kalafiguurit uivat virtuaalikoskessa, mikä näyttää akvaariolta.
 • Sponsori ostaa nimikkokalan ja se istutetaan Miekka-, Pahta- tai Savukoskeen.
 • Kummikalan ostaja saa vastineeksi virtuaalikalan virtuaalikoskeen, johon voi liittää mainoksia tai tiedotteita. Ne avautuvat kalaa klikkaamalla.
 • Ostaja seuraa istutuksia ja kalan vaellusta tietokonepäätteeltä tai älypuhelimesta.
 • Saadulla rahalla maksetaan kalojen istutukset ja kalapaikkojen huollot.

Kalat

 • Kalastajat pyydystävät lohet Perämereltä. Lääkärintarkastuksen jälkeen ne siirretään tankkiautoilla Savukosken yläpuolisiin koskiin kesällä 2015.
 • Kummi- ja kymmenyslohikauppa käynnistyi tiistaina 13.5.2014.
 • Ensimmäiset taimenet istutetaan pyyntikokoisina pilottikoskiin kesällä 2014.
 • Istutettavien taimenten mäti on lypsetty luonnonvaraisista emokaloista. Tällä pyritään säilyttämään alkuperäiset luonnonkannat.
 • Kala punnitaan ja mitataan ja tieto siirtyy virtuaalikosken nimikkokalaan.
 • Kun kalastaja saa taimenen tai lohen, hän saa palkkion palauttaessaan kalan merkin RKTL:n toimistoon. Samalla hän ilmoittaa kalan pyyntipainon ja –mitan. Kosken haltija päivittää tiedot edelleen virtuaalikoskeen.
 • Tutkijat ovat merkinneet kaloja vuosia mutta tutkimustieto on jäänyt tähän asti tieteellisiin julkaisuihin. Virtuaalikosken ansiosta kalastaja pääsee ensimmäistä kertaa hyödyntämään tätä ainutlaatuista menetelmää ja tutkimustuloksia.

Www-sivusto

 • Miekka-, Pahta- ja Savukoskesta rakennetaan jokaisesta oma virtuaalikoskensa.
 • Kotisivuille tallennetaan myös vanhaa kalastusperinnettä ja tarinoita.
 • Kotisivuille on kerätty tiedot Savukosken kaikista tärkeistä kalapaikoista, historiasta, lupakäytännöistä ja kalastussäännöistä.

Aikataulu

 • Sähkökalastukset ja koskien tutkimus käynnistyivät syyskuussa 2013. Tutkimustulokset raportoitiin  helmikuussa 2014.
 • Kalabiologit seuraavat istutusten onnistumista.
 • Lohen kotiutumisesta Ylä-Kemijoelle käynnistyy oma tutkimushanke.
 • Pilottikoskien tulipaikat ja huoltorakennukset kunnostettiin syksyllä 2013. 
 • Infotaulut valmistuvat toukokuussa 2014.
 • Infotauluissa on tarkat havainnekuvat kosken pohjan muodosta, syvänteistä, kahluupaikoista, asentokala- ja ottipaikoista.
 • Kummikalojen haastekampanjat jatkuvat.
 • Kalastuskausi käynnistyy Savukoskella 14. kesäkuuta 2014.
 • Samalla viikolla ensimmäiset taimenet istutetaan koskiin.

Lisätietoa

Kari Kivelä
0400-580109
kari.kivela@savukosket.fi
www.savukosket.fi